Menu

TJENESTER

EGH REGNSKAP AS tilbyr en totalpakke innen regnskap og økonomi. Vår klientmasse representerer et bredt spekter der størrelse på bedrift ikke betyr noe; alle er like viktige og like betydningsfulle.

Vi skreddersyr løsninger som tilfredsstiller klientens behov og offentlige krav. Kvalititet er viktig for oss, og det vi leverer skal være femstjerners.

Trykk på linkene for å lese mer om hva vi kan tilby.

 • Regnskap
  • En bedriftseiers hverdag består av mange oppgaver og mange ansvarsområder. Det skjer noe hele tiden. Derfor er valg av regnskapsfører viktig. Det skal være et stabilt og langvarig samarbeid som bygger på gode relasjoner, tillit og god kommunikasjon. Du skal føle deg trygg på at du får et korrekt regnskap hvor regler og lover blir ivaretatt på best mulig måte for din bedrift. Det er vår oppgave! Vi benytter Visma Business Byrå for regnskapsførselen.

  • Vi leverer «femstjerners» tjenester hvor:
   • Regnskapet er informativt og gir godt grunnlag for økonomiske beslutninger
   • Regnskapet er avstemt, kontrollert og dokumentert
   • Regnskapet er periodisert og korrekt
   • Regnskapsrapportene er informative, forståelige og til nytte for bedriftseier.
   • Regnskapet leveres til avtalt tid, og fristene til det offentlige er overholdt

  • Dagens elektroniske muligheter gir mange valg. For eksempel kan du:
   • Ha tilgang til regnskapet over nett
   • Levere bilag til oss ved å skanne disse og overføre dem via nett
   • Levere bilag til oss for at vi skanner
   • Vi remitterer inngående faktura (m.a.o. vi betaler faktura elektronisk)
   • Vi innhenter oppgjør fra dine kunder via innhenting av OCR retur

 • Lønn
  • Vi kjører lønn for små og store bedrifter. Mange velger å kjøpe denne tjenesten fordi lønnsområdet er komplisert. Her er stadige endringer i regelverket som gjør det ressurskrevende og inneha oppdatert kompetanse. Vi sitter på fagkompetanse og verktøy til å yte deg den beste service. Lønn er en integrert del av regnskapsoppdraget, men for større firma kan det også være et selvstendig oppdrag.

  • I lønnsoppdraget er det naturlig at også feriepenger, skattetrekk og arbeidsgiveravgift, fraværsstatistikk og offentlige statistikker er med.

 • Fakturering
  • • Vi fakturerer på dine vegne ut fra mottatte grunnlag
   • Du får eventuelt tilgang til vårt system, for å fakturere selv. Faktura blir i begge tilfeller automatisk overført til regnskapet. Dette er effektivt og besparende.
   • Vi følger opp utestående fordringer, og sender ut purringer etter avtale med deg
   • Vi oppretter KID på faktura som effektiviserer registrering av betalinger

 • Årsoppgjør
  • Vi benytter Finale årsoppgjør som har direkte oppkobling til Altinn. Som din regnskapsfører har vi tilgang til å sende inn aksjonærregisteroppgaver, ligningspapirer og offentlig regnskap til offentlige myndigheter via Altinn. I tillegg kan vi tilby assistanse ved utarbeidelse av dokumenter og protokoller til styremøter og generalforsamlinger.

  • Oppgaver for årsoppgjøret kan være:
   • Aksjonærregister
   • Driftsmiddelarkiv
   • Veiledning i verdsettelse av varelager, fordringer og anleggsmidler
   • Ligningsdokumenter for EPF (enkeltpersonforetak) og AS (aksjeselskap)
   • Skatteberegning, skatteplanlegging og orientering om regler ang. skatt
   • Elektronisk innsending til Brønnøysund og Skatteetaten
   • Styrets årsberetning
   • Generalforsamling, vi kan delta på generalforsamlingen, skrive utkast til protokoller
   • Selvangivelser for lønnsmottaker og personlig næringsdrivende

  • Vi følger opp kunden gjennom året og vil gjerne delta på samtaler rundt årsoppgjørsdisposisjoner som for eksempel utbytte. Vi deltar gjerne på møter sammen med deg og din revisor.

 • Selskapsstiftelser
  • Ved etablering av selskap er det mange formaliteter å tenke på. Vi kan hjelpe deg gjennom prosedyren og om du ønsker det:
   • Vi påtar oss å etablere selskapet
   • Vi gir råd og veiledning om hvilken selskapsform du bør velge
   • Vi kan bistå med endringer i selskapet som valg av revisor, styremedlemmer m.m.
   • Vi kan gjennomføre (skattefrie) omdannelser fra NUF/EPF til AS.

 • Rådgiving innen skatt, regnskap, organisering og styrearbeid
  • Samarbeidet med regnskapsfører er nært. Vi har taushetsplikt. Det gir deg muligheter til fortrolige samtaler og diskusjoner. Vi har systemer og kompetanse til å være din rådgiver. Vi er nær kunden og har god innsikt i utviklingen, problemene, utfordringene og framgangen!

  • Ta kontakt med oss om du ønsker:
   • Regnskapsfører som din bedrifts økonomisjef
   • Vi deltar på styremøter for å legge fram regnskapet, eller som styrets sekretær
   • Følger med i den løpende økonomiske utvikling
   • At vi er din fortrolige samtalepartner
   • Vi kan bistå deg med enkeltoppdrag som konsulentbistand.

 • Administrative tjenester
  • Det er mange administrative oppgaver i en bedrift. For en periode kan det være til hjelp å hente inn assistanse fra fagpersoner. Vi har kompetente regnskapsmedarbeidere som gjerne stiller opp og bistår deg med det du trenger hjelp til. Fortrinnsvis foregår dette som uteoppdrag, men kan også tas inn til vårt kontor.

 • Omdannelser
  • Se Selskapsstiftelse.

 • Personlig selvangivelser
  • Se Årsoppgjør.

 • Konsulentbistand
  • Se Rådgiving.

 • Samtalepartner
  • Se Rådgiving.
illustrasjon__egh_regnskap__kontorrekvisita.png