Vi tilbyr en totalpakke innen regnskap og økonomi, både for store og små bedrifter.

01.

Regnskap

Vår oppgave er å levere din bedrift korrekt regnskap hvor regler og lover blir ivaretatt. Det meste kan gjøres elektronisk med tilgang til regnskapet både på nett og mobil. Vi ønsker å gjøre hverdagen din litt lettere og sørger for at regnskapet er:

 • Informativt og et godt grunnlag for økonomiske beslutninger
 • Avstemt, periodisert og dokumentert
 • Rapportert på en god og forståelige måte
 • Levert til avtalt tid og innen offentlige frister
02.

Lønn

Vi har kompetansen til å holde følge med stadige endringer i regelverket, slik at du sparer tid og ressurser.  Lønn er en integrert del av regnskapsoppdraget, men kan også være et selvstendig oppdrag for større firma. I lønnsoppdraget er det naturlig at feriepenger, skattetrekk, arbeidsgiveravgift, administrasjon av sykepenger, reiseregninger, OTP, fraværsstatistikk og offentlige statistikker er med.

03.

Fakturering

Vi fakturerer på dine vegne ut fra mottatte grunnlag eller du benytter en av våre selvbetjente løsninger. I begge tilfeller blir faktura automatisk overført til regnskapet.
Vi følger opp utestående fordringer, og sender ut purringer etter avtale med deg. Innbetalinger fra kunden overføres og bokføres automatisk fra bank.

04.

Årsoppgjør / Skattemelding

Vi benytter Finale årsoppgjør med direkte oppkobling til Altinn. Som din regnskapsfører har vi tilgang til å sende inn aksjonærregisteroppgaver, Skattemelding inkl. ligningspapirer og offentlig regnskap til myndighetene via Altinn. I tillegg kan vi tilby assistanse ved utarbeidelse av dokumenter og protokoller til styremøter og generalforsamlinger. Vi bistår bl.a. med:

 • Aksjonærregister
 • Veiledning i verdsettelse av varelager, fordringer og anleggsmidler
 • Skattemelding og ligningsdokumenter for enkeltpersonforetak og aksjeselskap
 • Skatteberegning og orientering om skatteregler
 • Deltakelse på styremøter/generalforsamling og produserer utkast til protokoller
 • Skattemelding for lønnsmottaker/pensjonister
05.

Selskapstiftelser / Omdanning

Ved etablering av selskap er det mange formaliteter å tenke på.  Vi hjelper deg gjennom prosedyren der vi kan gi råd og veiledning om hvilken selskapsform du bør velge og bistår deg med å etablere selskapet. Vi kan også hjelpe med endringer i selskapet som valg av revisor, styremedlemmer og skattefrie omdannelser fra NUF/EPF til AS.

06.

Rådgiving / Konsulentbistand

Med god innsikt i den faglige utviklingen, utfordringene og mulighetene, er vi din støttespiller innen regnskap, skatt og organisering. Det kan være:

 • Økonomisjef for din bedrift
 • Sekretær/legge frem regnskapet på styremøter
 • Rådgiver innen den økonomiske utviklingen
 • Konsulent ved enkeltoppdrag
07.

Administrative tjenester

Det er mange administrative oppgaver i en bedrift. Vi har kompetente regnskapsmedarbeidere som kan bistå i korte eller lengre perioder. Fortrinnsvis foregår arbeidet hos kunden, men kan også gjøres fra vårt kontor.

08.

Engasjerte regnskapsførere

Vi sørger for at dine regnskap- og økonomioppgaver blir godt ivaretatt.

Vi bryr oss, benytter gode verktøy og er tett på deg som kunde.

Vi er engasjerte, entusiastiske og oppdaterte, vi vil være din beste støttespiller.